Loading
Rodriguez - Precision in Motion
RodriguezXXX

Impressum

Rodriguez GmbH
Ernst-Abbe-Straße 20
D-52249 Eschweiler

Telefoon: +49 (0) 24 03 - 780 - 0
Telefax: +49 (0) 24 03 - 780 - 860

E-mail info@rodriguez.de

Beherend vennoot: Gunther Schulz
Directrice: Nicole Dahlen

HRG Aken HRB 14839
BTW nummer: DE814992540

Uitsluiting van aansprakelijkheid - inhoud

De auteur accepteert geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsaanspraken tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het al dan niet gebruik van de weergegeven informatie of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover van de kant van de auteur geen aantoonbaar opzettelijke of grof nalatige schuld aanwezig is. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of de gehele inhoud zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Copyright

Dit project is in al zijn onderdelen beschermd door de auteurswet. Het ongeautoriseerd kopiëren van pagina's of van delen daarvan wordt strafrechtelijk vervolgd. Uitsluitend de firma Rodriguez GmbH bezit het recht op publicatie/copyright en verspreiding van de Rodriguez homepage. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken en fabrieksmerken zijn onbeperkt aan de bepalingen van het telkens geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars onderworpen. Alleen op grond van louter de vermelding is niet te concluderen dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde internetpagina’s ("links"), die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in werking treden in het geval dat de auteur de inhoud kent en hij technisch en in redelijkheid het gebruik ingeval van illegale inhoud kan verhinderen. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment van het doorlinken geen illegale inhoud op de door te linken pagina’s te herkennen was. De auteur heeft generlei invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de doorgelinkte/gekoppelde pagina’s. Derhalve distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle doorgelinkte/gekoppelde pagina’s die na het instellen van de link zijn veranderd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod ingestelde links en verwijzingen en voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die ontstaat vanuit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke weergegeven informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina aansprakelijk waarnaar verwezen werd, en niet diegene die enkel via links naar de betreffende publicatie verwijst.